Arbetsmiljö

Vi hjälper er att ta fram och genomföra kartläggningar av era arbetsplatser så att kraven i AFS 2001:1 uppfylls. Är utbildad Arbetsmiljöingenjör.

  • Vi hjälper till med att upprätta arbetsmiljöpolicy.
  • Vi tar fram rutiner för hur det systematiska arbetsmiljöarbetet skall gå till och utför revisioner mot AFS 2001:1 eller OHSAS 18001.
  • Vi utför riskbedömningar av arbetsutrustning för intern CE märkning.