Stöd

  • stöd och hjälp vid införande av ledningssystem för arbetsmiljö enligt OHSAS 18001 eller AFS 2001:1 Systematiskt arbetsmiljöarbete.
  • utbildning och hjälp vid upprättande av samordnade ledningssystem med kvalitet, miljö och arbetsmiljö.
  • interna revisioner av kvalitet-, miljö- och arbetsmiljösystem.